từ thế kỉ I đến thế kỉ VI XÃ HỘI nước ta phân hóa thành bao nhiêu tầng lớp ( trả lời số)và câu nhà ngô cai trị và đặt tên nước ta là j vote 5 sao

Question

từ thế kỉ I đến thế kỉ VI XÃ HỘI nước ta phân hóa thành bao nhiêu tầng lớp ( trả lời số)và câu nhà ngô cai trị và đặt tên nước ta là j vote 5 sao

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-28T15:49:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:50:58+00:00

  thế kỉ III, nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu ( Trung Quốc ) và Giao Châu (Âu Lạc cũ )

  -đưa người Hán sang làm huyện lệnh

  -thu nhiều thứ thuế, lao dịch và cống nộp nặng nề

  -tiếp tục thực hiện đồng hóa dân tộc ta

  đúng ko bn sai tha lỗi cho mình nhé

  0
  2021-09-28T15:51:12+00:00

  * Bước sang thời kì bị đô hộ, xã hội nước ta có nhiều biến chuyển:

  – Tầng lớp thống trị:

  + Có địa vị và quyền lực cao nhất không còn là vua nữa mà là quan lại đô hộ người Hán.

  + Tầng lớp quý tộc bị mất quyền lực, trở thành những hào trưởng người Việt.

  + Xuất hiện tầng lớp địa chủ người Hán.

  – Tầng lớp bị trị:

  + Tầng lớp nông dân công xã trước đây bị phân hóa thành hai bộ phận là: nông dân công xã và nông dân lệ thuộc (nợ nần túng thiếu do bị tước ruộng đất, bị tô thuế nặng,…).

  * Nhận xét:

  – Do những chính sách cai trị và bóc lột, đặc biệt là cướp đoạt ruộng đất vô cùng tàn bạo của chế độ đô hộ đã đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng.

  – Xã hội phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Tầng lớp nghèo khổ ngày càng đông đảo.

  – Một số quý tộc cũ của Âu Lạc trở thành hào trưởng tuy có cuộc sống khá giả nhưng vẫn có tinh thần dân tộc, là lực lượng quan trọng trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )