từ thí ngiệm trong bài 35, nêu kết luận những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Question

từ thí ngiệm trong bài 35, nêu kết luận những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-10-12T08:08:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:09:41+00:00

  Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ độ ẩm, không khí và nhiệt độ thích hợp.

  Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phảỉ chăm sóc hạt gieo: chống úng, chổng hạn, chống rét, phải gieo hạt đúng thời vụ.

  0
  2021-10-12T08:09:46+00:00

  Đáp án:nước độ ẩm, không khí, chất lượng hạt

   

  Giải thích các bước giải:xin 5s bạn nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )