Từ TKVIII – I TCN, trên đất nước ta đã hình thành những nền văn hóa phát triển cao nào?

Question

Từ TKVIII – I TCN, trên đất nước ta đã hình thành những nền văn hóa phát triển cao nào?

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-11-24T18:59:31+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:00:58+00:00

  Văn hoá là :

  – Văn hoá Oc Eo à cơ sở nước Phù Nam.

  – Văn hoá Sa Huỳnhà cơ sở nước Champa.

  – Văn hoá Đông Sơn à cơ sở nước Lạc Việt.

  ( by khanhvan6)

  0
  2021-11-24T19:01:07+00:00

  + Văn hoá Oc Eo à cơ sở nước Phù Nam.

  + Văn hoá Sa Huỳnhà cơ sở nước Champa.

  + Văn hoá Đông Sơn à cơ sở nước Lạc Việt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )