từ việc xây dựng tình đoàn kết quân dân nhà Trần em rút ra bài học gì về công cuộc xây dựng củng cố khối đoàn kết của đất nước ta hiện nay

Question

từ việc xây dựng tình đoàn kết quân dân nhà Trần em rút ra bài học gì về công cuộc xây dựng củng cố khối đoàn kết của đất nước ta hiện nay

in progress 0
Athena 2 năm 2021-08-22T22:40:56+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:42:04+00:00

  +đập tan tham vọng xâm lược ĐẠI VIỆT của quân Mông-Nguyên, giữ vững nền độc lập

  +góp phần xây đắp truyền thống quân sự VIỆT NAM, để lại nhiều bài học vô cùng quý giá

  +ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Mông-Nguyên đối với các nước khác

  +tinh thần bất khuất, ý chí chiến đấu chông giặc không ngại hi sinh của dân ta

                                                                                                                                                           Bạn nhớ vote cho mình nhéCảm ơn bạn

  0
  2021-08-22T22:42:40+00:00

  – Ta rút ra được bài học là tinh thần đoàm kết là sức mạnh của một tập thể và nhờ có nó mà ta có thể vượt qua mọi khó khăn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )