Từ vựng unit 11 skills 1 là gì ạ

Question

Từ vựng unit 11 skills 1 là gì ạ

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-09T00:52:42+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T00:53:49+00:00

  Vocabulary

  – recycling bin: thùng rác tái chế

  – refillable (adj): có thể làm đầy lại được

  – water bottle: chai nước

  – charity (n): từ thiện

  – throw away: vứt đi

  – swap (v): trao đổi

  – turn off: tắt

  – litter (v): xả rác

  – indiscriminately (adv): bừa bãi

  – conserve (v): bảo vệ, bảo tồn 

  0
  2021-09-09T00:53:55+00:00

  BẠN THAM KHẢO NHÉ!

  creative: sáng tạo 

  charity: tù thiện

  swap: trao đổi 

  reuseable: tái sử dụng

  refillable: lắp đầy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )