tuấn và minh có đoạn dây thép 2m 8dm.Tuấn uốn đoạn ấn dây của mình thành hình chữ nhật có độ dài là 9dm.Minh uốn đoạn đây của mình thành một hình vuôn

Question

tuấn và minh có đoạn dây thép 2m 8dm.Tuấn uốn đoạn ấn dây của mình thành hình chữ nhật có độ dài là 9dm.Minh uốn đoạn đây của mình thành một hình vuông .Hỏi diện tích hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu đề-xi-mét-vuông ?Biết rằng đoạn dây mỗi bạn uốn đều đủ hình .Đáp số : Diện tích …(hình vuông hay hình chữ nhật ) lớn hơn diện tích …(hình vuông hay hình chữ nhật) ….đề-xi-mét-vuông

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-23T03:02:44+00:00 2 Answers 230 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:03:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi: 2m 8dm= 28dm

  Cạnh của đoạn dây hình vuông là:

  28:4=7(dm)

  Diện tích của đoạn dây hình vuông là:

   7×7=49(dm²)

  Nửa chu vi của đoạn dây hình chữ nhật là:

  28:2=14(dm)

  Cạnh tiếp theo của đoạn dây hình chữ nhật là:

  14+8=6(dm)

  Diện tích của đoạn dây hình chữ nhật là:

  8×6=48(dm)

  Vì 49>48 nên diện tích của đoạn dây hình vuông lớn hơn diện tích đoạn dây hình chữ nhật và lớn hơn 49+48=1dm²

  Chúc bạn học tốt:))

  0
  2021-09-23T03:03:52+00:00

  Giải

     Đổi: 2m 8dm = 28dm ( 28dm là chu vi của dây thép hình vuông và hình  chữ nhật)

  Cạnh của đoạn dây hình vuông là:

    28 chia 4 = 7 (dm)

  Diện tích của đoạn dây vuông là:

     7 x 7 = 49 (dm2)

  Nửa chu vi của đoạn dây hình chữ nhật là:

     28 chia 2 = 14 (dm)

  Cạnh tiếp theo của đoạn dây hình chữ nhật là:

     14 – 8 = 6 (dm)

  Diện tích của đoạn dây hình chữ nhật là:

     8 x 6 = 48 (dm2)

   49 > 48 nên diện tích của đoạn dây hình vuông lớn hơn diện tích

  Cố lên

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )