Túi thu nhật đung được 18 ký gạo túi thư 2 đựng gấp 3 lần túi thư nhật . Hỏi cả 2 túi đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo

Question

Túi thu nhật đung được 18 ký gạo túi thư 2 đựng gấp 3 lần túi thư nhật . Hỏi cả 2 túi đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2021-07-24T20:45:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T20:46:35+00:00

  Túi thứ 2 đựng được số gạo là:

           18 . 3 = 54(kg)

  Cả 2 túi đựng được số ki-lô-gam là:

           18 + 54 = 72(kg)

                          Đáp số: 72 kg

  Chúc học tốt!!!

  0
  2021-07-24T20:47:18+00:00

  Túi thứ `2` đựng được số `kg` gạo là:

  $18×3=54(kg)$

  Cả `2` túi đựng được số `kg` gạo là:

  $54+18=72(kg)$
  Đáp số: `72kg`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )