tùng về quê với bố lúc 13 h 30 phút đến 15h 15 phút thì tới nơi .tính quãng đường hai bố con Tùng đã đi . Biết rằng hai bố con Tùng đi với vận tốc 42k

Question

tùng về quê với bố lúc 13 h 30 phút đến 15h 15 phút thì tới nơi .tính quãng đường hai bố con Tùng đã đi . Biết rằng hai bố con Tùng đi với vận tốc 42km/h

in progress 0
Eden 21 phút 2021-09-12T01:33:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T01:34:22+00:00

  Đáp án:

   `text(Thời gian đi về quê là:)

    `text(15h15p-13h30p=1h45p)`

   `text(Đổi:1h45p=)` `7/4h`

   `text(Quảng đường hai bố con đã đi là:)`

       `42×7/4=73,5(km)`

              `text(Đáp số:73,5 km)`

  0
  2021-09-12T01:34:41+00:00

  Đáp án:

  73,5 (km)

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian đi là: 
     15h15 – 13h30 = 1h45 = 7/4 h
   quãng đường hai bố con Tùng đã đi là:
      42 × 7/4 = 73,5 (km)

                      ĐS:73,5 (km)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )