tuổi bố gấp rưỡi tuổi mẹ và 2 lần tuổi mẹ = 9 lần tuổi con. tính tuổi mỗi người biết mẹ hơn con 28 tuổi

Question

tuổi bố gấp rưỡi tuổi mẹ và 2 lần tuổi mẹ = 9 lần tuổi con. tính tuổi mỗi người biết mẹ hơn con 28 tuổi

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-02T15:18:39+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:19:40+00:00

  Đáp án: Ta đặt tuổi bố, tuổi mẹ và tuổi con lần lượt là a,b,c

  => 2b=9c hay 2b-9c=0 (1)

  b-c=28 (2)

  Giải (1) và (2) ta có b=36, c=8

  Mà a=1,5b => a=54

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-02T15:19:58+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  giải :

  Tỉ số giữa tuổi mẹ và tuổi con là : \(\frac{9}{2}\)

  Hiệu tuổi mẹ và tuổi con là 28

  Hiệu số phần bằng nhau là : \(9 – 2 = 7\) (phần)

  Tuổi mẹ là : \(\left( {28:7} \right) \times 9 = 36\) (tuổi)

  Tuổi con là : \(\left( {28:7} \right) \times 2 = 8\) (tuổi)

  Tuổi bố là : \(36:2 \times 3 = 54\) (tuổi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )