tuổi bố và tuổi con cộng lai được 58 tuổi bố hơn con 38 tuổi hỏi bố bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi

Question

tuổi bố và tuổi con cộng lai được 58 tuổi bố hơn con 38 tuổi hỏi bố bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi

in progress 0
Valentina 1 giờ 2021-09-07T10:57:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:59:34+00:00

  Đáp án:Bố: 48 tuổi      Con:10 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-07T10:59:46+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:số tuổi của bố là;

  (58+38)/2=48(tuổi)

  Số tuổi của con là:

  58-48=10(tuổi)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )