tuổi hồng bằng 1/2 tuổi hoa,tuổi hoa bằng 1/4 tuổi bố tổng số tuổi của hông và bố là 36.hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi

Question

tuổi hồng bằng 1/2 tuổi hoa,tuổi hoa bằng 1/4 tuổi bố tổng số tuổi của hông và bố là 36.hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-08-14T20:13:30+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:15:12+00:00

  Đôi: 1/4 = 2/8

  Ta có sơ đồ:

  Hồng: 1 phần

  Hoa: 2 phần

  Bố: 8 phần

  Tông tuôi cua hồng và bố là 36

  Tông số phần bằng nhau ( tuôi Hồng và Bố] là:

                       1 + 8 = (9 phần ]

   Giá trị 1 phần hay tuôi Hồng là:

                  36 : 9 = 4 ( tuôi]

    Tuôi Hoa là:

                 4 x 2 = 8 ( tuôi]

   Tuôi bố là:

                 4 x 8 = 32 ( tuôi]

                      Đáp số: Hồng: 4 tuôi

                                   Hoa: 8 tuôi

                                     Bố: 32 tuôi

  Học tốt! Bàn phím bị tê nên thành thế!

   

  0
  2021-08-14T20:15:25+00:00

  Bạn tham khảo :

   Ta có sơ đồ :

   Tuổi Hồng : |—|

   Tuổi Hoa   : |—||—|

   Tuổi Bố     : |—||—||—||—||—||—||—||—|  

  Tổng số phần bằng nhau là :

  $8+1 = 9$ (phần)

  Tuổi của Hồng là :

  $36: 9 × 1=4$ (tuổi)

  Tuổi của Hoa là :

  $4 × 2 = 8$ (tuổi)

  Tuổi của bố là : 

  $8 × 4 = 32$ (tuổi)

  Đáp số : Bố : $32$ tuổi

                Hoa : $8$ tuổi

                Hồng : $4$ tuổi 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )