Tuổi Lan, mẹ và bà là 108 tuổi. Biết rằng bà bằng 5/4 tuổi Mẹ và Lan, Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Lan. Tính tuổi mỗi người Mong mọi người giúp em với ạ!

Question

Tuổi Lan, mẹ và bà là 108 tuổi. Biết rằng bà bằng 5/4 tuổi Mẹ và Lan, Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi Lan. Tính tuổi mỗi người
Mong mọi người giúp em với ạ!

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-09T04:59:02+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T05:00:41+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  Tổng số tuổi của 3 người là :

  `108/( (5 + 4) . 4) = 48` tuổi

  Tuổi mẹ là :

  `48 : 4 . 3 = 36` tuổi

  Tuổi bà là :

  `108 – 48 =60` tuổn

  Tuổi Lan là :

  `48 – 36 = 12` tuổi

  0
  2021-09-09T05:00:57+00:00

  Tổng số tuổi của Lan và mẹ là:

        108:(5+4)×4=48 (tuổi)

  Tuổi của bà là:

        108-48=60 (tuổi)

  Tuổi của mẹ là:

       48:(3+1)×3=36 (tuổi)

  Tuổi của Lan là: 

       48-36=12 (tuổi)

            Đáp số: Bà: 60 tuổi

                         Mẹ: 36 tuổi

                         Lan : 12 tuổi 

        Xin 5* và hay nhất ạ !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )