Tường biết em minh trốn học đi chơi,khi về nhà đang có khách.Nếu là tường em sẽ ứng sử thế nào?

Question

Tường biết em minh trốn học đi chơi,khi về nhà đang có khách.Nếu là tường em sẽ ứng sử thế nào?

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-12T18:43:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T18:44:33+00:00

  Nói nhẹ nhàng Vs e khi nhà có khách. Sau khi khách đi mời nhắc nhở e vì để giữ thể diện cho e cũng không bỏ qua lỗi

  0
  2021-09-12T18:45:02+00:00

  $???????????????? ???????????????? $ 

  Em sẽ kêu vào nhà và vẫn vui vẻ cho đến khi khách về . lúc đó sẽ nhắc nhở và sẽ kêu không giờ trốn học nữa . Vì học mới là con đường dẫn ta tới thành công và giúp ta sống được trong xã hội hiện đại như ngày nay .

  ???????????? ????ì???????? ???????????????????? ????????é !

  ????????ú???? ????ạ???? ????ọ???? ????ố???? !(>‿♥)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )