Tướng giặc nào phải chui vào ống đồng thoát thân về nước ?

Question

Tướng giặc nào phải chui vào ống đồng thoát thân về nước ?

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-07-10T11:43:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:44:43+00:00

  Tướng giặc nào phải chui vào ống đồng thoát thân về nước ?

  Đó là Thoát Hoan

  Giải thích:

  Thoát Hoan(?->1301) là con trại của Hốt Tất Liệt, chỉ huy quân Nguyên Mông đi xâm chiếm lãnh thổ Đại Việt lần 3(1287->1288).

  0
  2021-07-10T11:44:50+00:00

  Tướng giặc nào phải chui vào ống đồng thoát thân về nước ?

  =>Thoát Hoan

  Trong một trận mai phục của quân ta,quân ta bắn nhiều mũi tên,quân Nguyên-Mông sợ Thoát Hoan bị trúng tên nên cho hắn chui vào ống đồng thoát thân về nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )