Tưởng tượng em được tham gia đoàn thiện nguyện vào trong miền trung để ủng hộ, giúp đỡ bà con lũ lụt em hãy kể lại sự việc đó! ( Cần gấp giúp với:(( )

Question

Tưởng tượng em được tham gia đoàn thiện nguyện vào trong miền trung để ủng hộ, giúp đỡ bà con lũ lụt em hãy kể lại sự việc đó!
( Cần gấp giúp với:(( )

in progress 0
Julia 3 giờ 2021-10-08T07:02:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-08T07:04:19+00:00

    Mọi người cùng nhau lái xe vào miền trung để cứu giúp,một thời gian đã vào được miền trung,ai nấy đều lên thuyền và phát từng những món cần thiết cho bà con ở đấy,mấy ngày trôi qua thì nước đã rút bớt,chúng toi cùng nhau giúp đỡ bà con xây lại nhà,một số dụng cụ trong nhà và xây lại trường học còn tặng thêm món quà mà mọi người ở đó cần.Xong xuôi tôi cảm thấy vui trong lòng

    Chúc bạn thi tốt nhé

    vote+ctlhn+cảm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )