Tuyên bố ” các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập” sau ngày 9/3/1945 là thủ đoạn chính trị của A. thực dân Pháp và phát xít Nhật B. phát xít Nhậ

Question

Tuyên bố ” các dân tộc Đông Dương xây dựng nền độc lập” sau ngày 9/3/1945 là thủ đoạn chính trị của
A. thực dân Pháp và phát xít Nhật
B. phát xít Nhật
C. thực dân Pháp
D. thực dân Pháp và tay sai

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-11-19T20:34:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T20:36:16+00:00

  Câu c

  0
  2021-11-19T20:36:24+00:00

  D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )