tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (8/1789)và hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ quyền lợi cho giai cấp và tầng lớp nào?

Question

tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền (8/1789)và hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ quyền lợi cho giai cấp và tầng lớp nào?

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-09T16:03:22+00:00 2 Answers 112 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T16:05:09+00:00

  Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền (8 – 1789)  và Hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ thường cho giai cấp và tầng lớp tư sản ,tăng lữ, quý tộc (những người có quyền hành trong xã hội và đáp ứng các nhu cầu quyền lợi cho họ)

  Cho mk ctlhn nhó !

  @Ngoclinh

  0
  2021-09-09T16:05:20+00:00

  Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền tháng 8 năm 1789 và hiến pháp 1791 ở Pháp phục vụ chủ yếu cho quyền lợi của giai cấp tư sản và tầng lớp tăng lữ, quý tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )