Xu hướng di chuyển dân cư hiện nay ở Bắc Mỹ như thế nào?

Question

Xu hướng di chuyển dân cư hiện nay ở Bắc Mỹ như thế nào?

in progress 0
Arianna 3 tháng 2021-09-28T15:30:30+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-28T15:31:34+00:00

    Dân cư có xu hướng chuyển từ Đông Bắc xuống phía Nam và ven TBD.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )