Xử lí tình huống: Nhìn thấy bạn đọc thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác thì em sẽ như thế nào?

Question

Xử lí tình huống: Nhìn thấy bạn đọc thư hoặc nghe trộm điện thoại của người khác thì em sẽ như thế nào?

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-08-20T03:20:13+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:21:26+00:00

  Nếu thấy bạn nghe trộm điện thoại của người khác hoặc đọc thư của người khác thì em sẽ:

  +Khuyên bạn nên dừng lại 

  +Nói với bạn ấy rằng việc đó đã quy phạm quyền lợi riêng của mỗi con người

  +Nói rằng với bạn ấy rằng:”Nếu bạn ấy không khắc phục việc làm này thì lớn lên có thể khó mà sửa được dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

  +Nếu nói với bạn ấy mà bạn ấy không chịu sửa chữa thì sẽ nói với bố mẹ bạn hoặc thầy cô và người bị hại

  0
  2021-08-20T03:21:59+00:00

  Giải thích cho bạn hiểu việc là này là sai, nếu bạn làm như vậy đã xâm phạm đến quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. bạn phải tôn trọng an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của người khác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )