xuân có hai tờ tiền mệnh giá 10000 đồng. xuân mua 1 quyển vở hết 12500 đồng.hỏi xuân còn lại bao nhiêu tiền?

Question

xuân có hai tờ tiền mệnh giá 10000 đồng. xuân mua 1 quyển vở hết 12500 đồng.hỏi xuân còn lại bao nhiêu tiền?

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-12T02:08:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:10:01+00:00

  Bài giải:

  Tổng tất cả số tiền mà bạn Xuân có là:

  $10 000 × 2 = 20 000$ (đồng)

  Xuân còn lại số tiền là:

  $20 000 – 12 500 = 7 500$ (đồng)

  Đáp số: $7500$ đồng

  0
  2021-08-12T02:10:22+00:00

  Đáp án: $7500$ đồng

   

  Giải thích các bước giải:

  Xuân có số tiền là: $10000 \times 2 = 20000$ (đồng)

  Số tiền Xuân còn lại là: $20000-12500=7500$ (đồng)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )