Xuất thân của Mai Thúc Loan ? Tên gọi khác của Phùng Hưng? Ý nghĩa tên gọi? Việc đã làm sau khi khởi nghĩ của MAI THÚC LOAN và PHÙNG HƯNG ? Công lao

Question

Xuất thân của Mai Thúc Loan ?
Tên gọi khác của Phùng Hưng? Ý nghĩa tên gọi?
Việc đã làm sau khi khởi nghĩ của MAI THÚC LOAN và PHÙNG HƯNG ?
Công lao đối với lịch sử dân tộc của MAI THÚC LOAN và PHÙNG HƯNG?
Mọi người giúp mình với ạ mình đang cần gấp

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-10-28T15:08:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T15:09:50+00:00

  Xuất thân của Mai Thúc Loan :

  Mai Thúc Loan, người Hoan Châu vốn nhà nghèo, Mai Thúc Loan phải làm nghề kiếm củi rồi đi ở đợ cho nhà giàu, chăn trâu, cày ruộng. 

  Phùng Hưng đổi tên là Cự Lão hiệu là Đô Quân 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT ! 

  0
  2021-10-28T15:10:17+00:00

  Mai Thúc Loan là một vị đế vương, anh hùng dân tộc, thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu chống ách đô hộ nhà Đường đầu thế kỷ VIII. Sinh ra, lớn lên, dựng nghiệp trên đất Nghệ – Tĩnh, cuộc đời và sự nghiệp hiển hách của ông ghi đậm dấu ấn của quê hương xứ Nghệ.

  Phùng Hưng đổi tên là Cự Lão hiệu là Đô Quân, Hải cũng đổi tên là Cự Lực, hiệu là Đô Bảo. Phùng Hưng dùng kế của người Đường Lâm là Đỗ Anh Hàn đem binh tuần hành mấy châu Đường Lâm, Trường Phong tất cả đều quy thuận, uy danh chấn động, muốn đánh lấy Đô hộ phủ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )