ƯCLN ( 24,36,160) Bcnn(20,175,55) là đầy đủ các bước nnha@

Question

ƯCLN ( 24,36,160)
Bcnn(20,175,55)
là đầy đủ các bước nnha@

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-10-06T14:44:40+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:46:20+00:00

  UCLN(24,36,160)

  24=2^3.3

  36=2^2.3^2

  160=2^5.5

  UCLN(24,36,160)=2^2=4

  BCNN(20,175,55)

  20=2^2.5

  175=5^2.7

  55=5.11

  BCNN(20,175,55)=2^2.5^2.7.11=7700

   

  0
  2021-10-06T14:46:37+00:00

  24 = 2^3 × 3

  36 = 2^2 × 3^3

  160 = 2^7 × 5

  ƯCLN ( 24, 36, 160) = 2^2 = 4

  20 = 2^2 × 5

  175 = 5^2 × 7

  55 = 5 × 11

  BCNN ( 20,175,55) = 2^2 × 5^2 × 7 × 11 = 7700

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )