Ứng dụng nào sau đây không phải của khí hidro? A. Được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không B. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, dùng

Question

Ứng dụng nào sau đây không phải của khí hidro?
A. Được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không
B. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, dùng trong đèn xì oxi-hidro để hàn cắt kim loại
C. Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng
D. Được sử dụng trong quá trình sản xuất diêm

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-11-10T21:21:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:22:59+00:00

  Đáp án:

  Ứng dụng nào sau đây không phải của khí hidro?

  A. Được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng thám không

  B. Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa, dùng trong đèn xì oxi-hidro để hàn cắt kim loại

  C. Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng

  $D.$ Được sử dụng trong quá trình sản xuất diêm 

   

  0
  2021-11-10T21:23:24+00:00

  Đáp án:C

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )