“Usually the handle of the ‘yōu’ vessel is in the form of a loop that attaches on either side of the lid” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

“Usually the handle of the ‘yōu’ vessel is in the form of a loop that attaches on either side of the lid” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-15T17:30:01+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:31:09+00:00

  “Usually the handle of the ‘yōu’ vessel is in the form of a loop that attaches on either side of the lid”

  Usually: Thông thường

  handle: Tay cầm

  of the ‘yōu’ vessel: của tàu ‘yōu’

  DỊCH:

  “Thông thường tay cầm của tàu ‘yōu’ có dạng một vòng tròn gắn vào hai bên của nắp”

  0
  2021-10-15T17:31:13+00:00

  Usually the handle of the ‘yōu’ vessel is in the form of a loop that attaches on either side of the lid

  ->Thông thường tay cầm của chiếc bình ‘yōu’ được đặt dưới dạng một vòng lặp gắn vào cả hai bên của nắp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )