Ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính ở động vật

Question

Ưu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính ở động vật

in progress 0
Iris 5 tháng 2021-07-15T09:59:03+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T10:00:24+00:00

  Ưu điểm của sinh sản vô tính:

  – Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu, vì vậy có lợi trong từng hợp mật độ quần thể thấp.

  – Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về mặt di truyền.

  – Tạo ra số lượng lớn con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn

  – Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trưởng sông ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh.

  Nhược điểm của sinh sản vô tính:

  Tạo ra các thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền. Vì vậy, khi điều kiện sống thay đổi, có thể dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, thậm chí toàn bộ quần thể bị tiêu diệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )