Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa vào tháng 8/1945 trong hoàn cảnh nào? A: P

Question

Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa vào tháng 8/1945 trong hoàn cảnh nào?

A:
Phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
B:
Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
C:
Nhật đảo chính Pháp.
D:
Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật.
Trả lời sai

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-21T21:54:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:56:08+00:00

  câu b đúng nhất

  0
  2021-07-21T21:56:38+00:00

  Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa vào tháng 8/1945 trong hoàn cảnh nào?

  A: Phát xít Đức đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

  B: Ngay khi nghe tin Chính phủ Nhật đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.

  C: Nhật đảo chính Pháp.

  D: Liên Xô tiêu diệt đội quân Quan Đông của Nhật.

  $\text{Huy Voân}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )