V. Hoàn tất bài hội thoại sau. A. Lan:Hi,(1)===-… Hoa:Hello,(2)===-. Lan:(3)

Question

V. Hoàn tất bài hội thoại sau.
A. Lan:Hi,(1)…………………………………….
Hoa:Hello,(2)…………………………………..
Lan:(3)………………………..are you?
Hoa:(4)………………..find,thank(5)………………..(6)…………………..you?
Lan:Very ưell,(7)…………………………….
B.Linh:(1)………………….,Hoa.(2)…………………are you?
Hoa:Oh,(3)……………………,Linh.I’m(4)…………………,thank you.(5)……………………you?
Linh:I’m fine,(6)……………………………..

in progress 0
Adalynn 4 tháng 2021-08-16T17:35:05+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:36:06+00:00

  A. Lan:Hi, (1)Hoa

  Hoa:Hello,(2)Lan

  Lan:(3)How are you?

  Hoa:(4)I’m find,thank(5)you (6)And you?

  Lan:Very well,(7)thanks

  B.Linh:(1)Hi,Hoa.(2)How are you? 

  Hoa:Oh,(3)Hello,Linh.I’m(4)very well ,thank you.(5)And you?

  Linh:I’m fine,(6)thanks

  0
  2021-08-16T17:36:38+00:00

  Bạn tham khảo nhé :

  V. Hoàn tất bài hội thoại sau.

  A. Lan : Hi, Hoa.

  B. Hoa : Hello, Lan.

  A. Lan : How are you ?

  B. Hoa : I’m fine, thank you. And you ?

  A. Lan : Very well, thanks.

  C. Linh : Hello, Hoa. How are you ?

  B. Hoa : Oh, hi Linh. I’m fine, thank you. And you ?

  C. Linh : I’m fine, too.

  Chúc bạn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )