Vai trò của các triều đại phong kiến Việt nam đối với lịch sử dân tộc từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19

Question

Vai trò của các triều đại phong kiến Việt nam đối với lịch sử dân tộc từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19

in progress 0
Reagan 4 tuần 2021-11-10T19:58:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T19:59:34+00:00

  – Trong khoảng 70 năm, nhà Lê củng cố bộ máy chính quyền, ổn định tình hình xã hội, ban hành chính sách luật pháp, phát huy vai trò tích cực của giai cấp phong kiến ở thời kì đang lên.

  – Nhà Lê chia cả nước thành 13 đạo. Dưới dạo là phủ, huyện, châu , xã làm cho tổ chức bộ máy nhà nước hoàn chỉnh và tăng cường tính chất tập quyền hơn.

  – Nhà vua bỏ các chức tể tướng, cấm quan lại lập quân đội riêng nhằm đề cao uy quyền tuyệt đối của nhà vua

  – Nhà nước ban hành bộ luật Hồng Đức nhằm bảo vệ quyền thống trị của nhà nước phong kiến tập quyền, bảo vệ tôn ti trật tự phong kiến.

  – Đối với bên ngoài, nhà Lê thi hành chính sách mềm mỏng nhưng kiên quyết góp phần giữ gìn và bảo vệ nền độc lập.

  0
  2021-11-10T20:00:19+00:00

  Hành hạ dân ta bắt dân ta cống nạp đồ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )