vai trò của mặt trận quân sự trong 2 cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ (1945-1975)

Question

vai trò của mặt trận quân sự trong 2 cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ (1945-1975)

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-07-09T22:38:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:39:35+00:00

  Vote cho mk 5* chọn câu trả lời hay nhất,chúc bạn hok tốt!!!

  #nguồn:nguyenthanhthao29926

  Hiểu được thời cơ, nắm được vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của thời cơ  biết … Về thời gian: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)  điểm … Luận án sử dụng các phương pháp chủ yếu như phương pháp lịch sử, … Mỹ của cả về phía Việt Nam  phía Mỹ; hoặc nghiên cứu từng mặt như: quân sự ; …Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong giai đoạn mới là sự kế … Mỹ. Phải đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc  ra sức tăng … phát huy vai trò đắc lực của hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn. … Trên mặt trận chống phá “bình định”, quân và dân các vùng nông thôn kiên trì.Từ năm 1948, lực lượng quân sự của Việt Nam tại Lào đã từng bước được … 2 nguyện Mặt trận Thượng Lào có 4 đoàn: 80, 81, 82  83 (mỗi đoàn tương đương … chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975), nổi bật, đó là: … Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ: Quân tình nguyện  Chuyên.

  0
  2021-07-09T22:39:53+00:00

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã trải qua gần 21 năm, là cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt và phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh lâu dài ấy, đế quốc Mỹ đã nhiều keo thất bại phải bị động thay đổi chiến lược; ta đánh thắng từng chiến lược chiến tranh của địch, giành thắng lợi từng bước làm thay đổi cục diện chiến trường, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

  Căn cứ vào những bước chuyển biến chiến lược của hai bên và diễn biến thực tế của chiến tranh, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã trải qua năm giai đoạn chiến lược. Mỗi giai đoạn có nội dung chiến lược riêng của nó, phản ánh từng bước phát triển của cuộc kháng chiến, đánh dấu bước chuyển biến vê chất của cục diện chiến tranh, cuối cùng thực hiện bước nhảy vọt lớn nhất, giành toàn thắng, kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )