vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam

Question

vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-21T19:20:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T19:21:27+00:00

  Đáp án:

  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

  – Cứu nước , tìm một con đường nào đó soi sáng cho dân tộc Việt Nam

  – Lãnh đạo đất nước đấu tranh.

  – Điều hành đất nước , nắm các lĩnh vực từ trong đến ngoài nước

  – Thương thuyết với nước ngoài.

  $⇒$  Ông có vai trò và đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ Tổ quốc không nhỏ , góp phần bảo vệ và phát triển cả đất nước Việt Nam ta.

  0
  2021-09-21T19:21:41+00:00

  vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với Cách mạng Việt Nam:

  + lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (thống nhất  3 đảng trước đó tại Trung Quốc)

  + Xây dựng lực lượng để phòng trào Cách mạng đi lên

  + được người dân  yêu và kính trọng nên được sự ủng hộ đông đảo của người dân

  + tranh thủ sự  ủng hộ của nhân dân thế giới phản đối về chiến tranh phi nghĩa của đế quốc, thực dân tại Việt Nam.

  + nhận định thời cơ và chớp thời cơ trong các cuộc chiến

  vì vậy nên Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Bác   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )