Vai trò của Nhà nước dân chủ nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ

Question

Vai trò của Nhà nước dân chủ nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ

in progress 0
Delilah 3 tháng 2021-09-21T19:01:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T19:02:21+00:00

  Giải quyết hợp lý vấn đề ruộng đất và thuế khóa. Trừng trị bọn phản quốc. Cử phái viên của Chính phủ, Nam Bộ và Trung Bộ để chỉ huy kháng chiến. Cải cách chính quyền nhân dân ở địa phương. Từ tháng 9-1945 đến tháng 3-1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương hòa hoãn, nhân nhượng với quân đội của chính quyền Tưởng Giới Thạch ở miền Bắc, để tập trung chống xâm lược của Pháp ở miền Nam. Cuộc Tổng tuyển cử ngày 06- 01-1946 đã bầu ra Quốc hội khóa I.

  0
  2021-09-21T19:03:13+00:00

  Vai trò của Nhà nước dân chủ nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến thắng Điện Biên Phủ:

  Về xây dựng chính quyền, Đảng chủ trương chấn chỉnh lại các Bộ, cải tổ Chính phủ. “Chiểu theo tinh thần bản Dự thảo Hiến pháp mới và nhu cầu của tình thế mà ban hành những Sắc lệnh để mang lại ngay những tự do và hạnh phúc thực tế cho nhân dân, trong phạm vi điều kiện cụ thể của hoàn cảnh cho phé.  Giải quyết hợp lý vấn đề ruộng đất và thuế khóa. Trừng trị bọn phản quốc. 

  Về nội chính, “xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức”.

  Mình không biết đúng hay sai bạn nhớ vote cho mình nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )