vai trò của quang chung nguyễn huệ đối với phong trào tây sơn và lịch sử dân tộc

Question

vai trò của quang chung nguyễn huệ đối với phong trào tây sơn và lịch sử dân tộc

in progress 0
Savannah 4 tuần 2021-10-13T01:24:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T01:25:50+00:00

  Ông có công to lớn trong việc đánh bại các thế lực phong kiến Đàng Trong, Đàng Ngoài để thống nhất đất nước, xóa bỏ ranh giới sông Gianhvừa có công trong việc đánh bại quân xâm lược Xiêm, Thanh để bảo vệ nền độc lập dân tộc.

  0
  2021-10-13T01:26:12+00:00

  Vai trò của quang trung nguyễn huệ đối với phong  trào tây sơn và lịch sử dân tộc:

  – Là người đứng đầu của Phong trào Tây Sơn và đại phá quân thanh dành lại độc lập tự do cho dân tộc cho đất nước.

  – Ông còn lật đổ chính quyền Trịnh Nguyễn Lê xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước

  – Thông nhất đất nước.

  Suy ra: Quang Trung đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc giữ và dựng nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )