Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình ? A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình B. Là

Question

Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình ?
A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình
B. Làm cho mọi người gần gũi nhau
C. Nền tảng hạnh phúc gia đình
D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn

in progress 0
Maya 2 tuần 2021-08-25T07:03:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:05:00+00:00

  Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình ?

  A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình

  B. Làm cho mọi người gần gũi nhau

  C. Nền tảng hạnh phúc gia đình

  D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn

  Chúc học tốt đúng 100%

  0
  2021-08-25T07:05:25+00:00

  Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của gia đình ?
  A. Là cơ sở cho sự phát triển của mỗi người trong gia đình
  B. Làm cho mọi người gần gũi nhau
  C. Nền tảng hạnh phúc gia đình
  D. Làm cho gia đình có kinh tế khá hơn 

                                    chúc bn học tốt

                                        cho mk xin trả lời hay nhất^^        

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )