Văn bản Ca Huế trên sông Hương thuộc thể loại nào

Question

Văn bản Ca Huế trên sông Hương thuộc thể loại nào

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-07-08T18:35:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:36:59+00:00

  Văn bản Ca Huế trên sông Hương thuộc thể loại bút kí. 

  *Bút ký là thể loại thuộc loại hình ký thường có quy mô tương ứng với truyện ngắn. Bút ký khác truyện ngắn ở chỗ tác giả bút ký không sử dụng hư cấu vào việc phản ánh hiện thực

  0
  2021-07-08T18:37:16+00:00

  Văn bản Ca Huế trên sông Hương thuộc thể loại : bút kí.

  `->` Bút kí là thể loại thuộc loại hình ký thường có quy mô tương ứng với truyện ngắn

  ( Còn về tính chất, bút kí gần với thể loại tùy bút ) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )