Văn bản : Người con gái Nam Xương và Hoàng Lê Nhất Thống Chí thuộc kiểu văn bản nào?

Question

Văn bản : Người con gái Nam Xương và Hoàng Lê Nhất Thống Chí thuộc kiểu văn bản nào?

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2021-07-17T18:59:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T19:00:32+00:00

  Thuộc kiểu: Văn xuôi Trung Đại.

  @YoungMih!!!

  0
  2021-07-17T19:00:33+00:00

  Văn bản : Người con gái Nam Xương và Hoàng Lê Nhất Thống Chí thuộc kiểu văn xuôi Trung Đại .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )