Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về quyền học tập A. Luật giáo dục và đào tạo B. Luật trẻ em C. Luật giáo dục nghề nghiệp D. Luật giáo

Question

Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về quyền học tập
A. Luật giáo dục và đào tạo
B. Luật trẻ em
C. Luật giáo dục nghề nghiệp
D. Luật giáo dục

in progress 0
Hailey 4 tháng 2021-08-22T14:04:39+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:05:52+00:00

  1.D. Luật giáo dục

  0
  2021-08-22T14:06:19+00:00

  Văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cụ thể về quyền học tập

  A. Luật giáo dục và đào tạo

  B. Luật trẻ em

  C. Luật giáo dục nghề nghiệp

  D. Luật giáo dục

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )