văn bản thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòngthuộc thể loại gì? trình bày đặc điểm chính của thể loại đó

Question

văn bản thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòngthuộc thể loại gì? trình bày đặc điểm chính của thể loại đó

in progress 0
Clara 1 năm 2021-10-06T14:49:30+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:50:35+00:00

  thể loại truyện trung đại viết bằng chữ hán 

  đặc điểm – được viết từ thế kỉ 10 đến 19 

  -viết bằng văn xuôi chữ hán

  – nội dung đề cập đến việc giáo dục, giáo huấn

  -cốt truyện đơn giản

  nhân vật được miêu tả qua lời kể 

  -có 1 số loại là hư cấu

  0
  2021-10-06T14:50:56+00:00

  Truyện trung đại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )