vấn đề cần quan tâm của môi trường hoang mạc vấn đề cần quan tâm của môi trường đới ôn hòa vấn đề cần quan tâm của môi trường đới lạnh vấn đề cần quan

Question

vấn đề cần quan tâm của môi trường hoang mạc
vấn đề cần quan tâm của môi trường đới ôn hòa
vấn đề cần quan tâm của môi trường đới lạnh
vấn đề cần quan tâm của môi trường vùng núi

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-16T01:43:50+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:44:59+00:00

  đới lạnh: 

  các đv có nguy cơ tuyệt chủng

  thiếu nhân lực

  đới ôn hòa 

  ô nhiễm không khí

  ô nhiễm nước

  tập trung quá đông dân, các chất thải sinh hoạt làm ô nhiễm môi trường

  ùn tắc giao thông, vô gia cư tăng, thất nghiệp và tệ nạn xã hội

  diện tích đất canh tác bị thu hẹp

  đới hoang mạc

  hoang mạc ngày càng mở rộng, diện tích đất canh tác bị thu hẹp

  điều kiện sống khắc nghiệt, thiếu nước, ít chính sách để giải quyết

  0
  2021-08-16T01:45:34+00:00

  Đới lạnh :

  – Hiện nay , nhiều băng tan đã khiến cho đới lạnh trở nên vùng nhiều bão tố nhất thế giới.

  Đới ôn hòa:

  – Môi trường bị ô nhiễm.

  Hoang mạc:

  – Khí hậu nóng bức, cằn cỗi, đã làm cho con người không sống được và bị chết rất nhiều.

  Vùng núi:

  – Đất có độ dốc lớn đã làm cho nguy cơ sạt lở đất và có thể có nhiều núi lửa đang hoạt động là rất cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )