Vấn đề đáng quan tâm nhất ở các đô thị Bắc Mỹ hiện nay là

Question

Vấn đề đáng quan tâm nhất ở các đô thị Bắc Mỹ hiện nay là

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-17T05:57:47+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:59:36+00:00

  Vấn đề đáng quan tâm nhất là: sự thất nghiệp

  0
  2021-09-17T05:59:46+00:00

  Đó là sự thất nghiệp và không có việc làm của dân cư Bắc Mỹ nó làm ảnh hưởng đến đời sống cá nhân cho đến nền kinh tế Bắc Mỹ.

  Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )