Vấn đề đế quốc chưa giải quyết được trong chiến tranh thế giới thứ 1

Question

Vấn đề đế quốc chưa giải quyết được trong chiến tranh thế giới thứ 1

in progress 0
Margaret 7 ngày 2021-12-03T12:44:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T12:45:59+00:00

  Vấn đề thị trường và vấn đề phân chia hệ thống thuộc địa. Sự phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc không đồng đều. Nền kinh tế TBCN ngày càng phát triển mạnh nhu cầu thuộc địa ngày càng lớn. Sự phân chia Tg theo hệ thống Véc – xai Oasinton chứa đựng những mâu thuẫn không thể dung hòa

  => Cuộc CTTG 2 bùng nổ để phân chia lại thuộc địa

  0
  2021-12-03T12:46:14+00:00

  cuộc phân chia lại lợi ích và ảnh hưởng sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất đã không hóa giải được những mâu thuẫn gốc rễ, mà còn làm cho những mâu thuẫn đó trở nên trầm trọng hơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới Chiến tranh Thế giới thứ hai bùng nổ năm 1939.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )