vấn đề hiện tại cần quan tâm ở môi trường hoang mạc

Question

vấn đề hiện tại cần quan tâm ở môi trường hoang mạc

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-10T02:14:40+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T02:16:01+00:00

  Vấn đề hiện tại cần quan tâm ở môi trường hoang mạc là:

  + Mỗi năm mất đi 10 triệu ha đất sản xuất.

  + Quá trình hoang mạc hóa làm ranh giới các hoang mạc ngày càng mở rộng.

  => Đe dọa đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )