Vấn đề khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay ?

Question

Vấn đề khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay ?

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-01T05:55:46+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:57:07+00:00

  Khoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi. Do đó, dù giàu có đến đâu chúng ta cũng phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên này.

  Hiện nay một số khoáng sản của nước ta có nguy cơ bị cạn kiệt và sử dụng còn lãng phí.

  Việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản ờ một số vùng của nước ta như vùng mỏ Quảng Ninh, Thái Nguyên, Vũng Tàu v.v… đã làm ô nhiễm môi trường sinh thái. Cần phải thực hiện nghiêm chỉnh Luật khoáng sản của Nhà nước ta.

  0
  2021-09-01T05:57:27+00:00

  Vấn đề khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay:

  – Mục đích: Phục vụ công nghiệp trong nước và xuất khẩu

  – Hiện trạng: 

     + Lãng phí => Cạn kiệt 

     + Ô nhiễm môi trường

  – Biện pháp khắc phục:

     + Khai thác và sử dụng: Hợp lí, tiết kiệm, hiệu quả 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )