Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ?

Question

Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ?

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-07-19T09:51:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:52:24+00:00

  – Hiện trạng : đất là tài nguyên quý giá nhưng đang bị giảm sút , thoái hóa , bạc màu , 50% đất tự nhiên có vấn đề cần phải cải tạo .

  – Nguyên nhân : Sử dụng chưa hợp lí 
  – Biện pháp :
  + Sử dụng hợp lí và cải tạo đất 
  + Trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc .
  Xin hay nhất và 5 sao ạ !

  0
  2021-07-19T09:52:43+00:00

  Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ?

  Vấn đề sử dụng đất: sử dụng đất của con người hiện nay còn chưa hợp lí nên dẫn đến tài nguyên đất bị suy giảm một cách nặng nề

  →Cải tạo đất: Vì vậy chúng ta cần phải đưa ra 1 số biện pháp để cải tạo đất như:

  + Ban hành những chính sách về đất đai

  + Cải tạo một số đất bị nhiễm mặn, mùn, phèn

  + Chống xói mòn, bạc màu đất.

  $@Kun$~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )