Vấn đề thủy lợi có $ý$ $nghĩa$ như thế nào đến sự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ (Ko chép mạng please!)

Question

Vấn đề thủy lợi có $ý$ $nghĩa$ như thế nào đến sự phát triển nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ (Ko chép mạng please!)

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-07-24T20:50:06+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-24T20:51:07+00:00

    -Đông Nam Bộ có 1 mùa khô, héo kéo dài và sâu sắc, lại có các vùng thấp dọc như sông Đồng Nai và sông La Ngà bị ngập úng trong mùa mưa.Do vậy thủy lợi ở đây được có ý nghĩa hàng đầu.

    -Dự án thủy lợi Phước Hòa (Bình Dương – Bình Phước) được thực hiện sẽ giúp chia một phần nước của sông Bé cho sông Sài Gòn, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.Từ đó góp phần tăng diện tích đất trồng trọt, tăng hệ số sử dụng đất trồng hằng ngày ,hằng năm và khả năng đảm bảo lương thực, thực phẩm của các vùng cũng khá hơn nhiều làn trước.
    Bn hok tốt nha cho mik xin hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )