Vận dụng quan hệ lượng chất để giải thích câu nói sông kia bên lở bên bồi Bên lở mãi bên bồi bồi thêm

Question

Vận dụng quan hệ lượng chất để giải thích câu nói sông
kia bên lở bên bồi
Bên lở mãi bên bồi bồi thêm

in progress 0
Eloise 3 tháng 2021-09-17T01:58:20+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T01:59:31+00:00

  → Sông có bồi cũng như cuộc đời của con người. Con người có cái mất, có cái sẽ mất đi mãi mãi nhưng vẫn sẽ có thể được bồi đắp thêm. 
  → Nước sông đục, trong thì cuộc đời cũng có xấu, hay tốt; có niềm vui, nỗi buồn cũng như có hạnh phúc, bất hạnh trải qua. 

  0
  2021-09-17T02:00:03+00:00

  – Con sông có lở, có bồi cũng như cuộc đời có cái ta được và mất như những cánh đồng lúa sống được là nhờ những hạt phù sa được con sông cung cấp/
  – Nước sông đục, trong thì cuộc đời cũng có xấu, tốt; có niềm vui, nỗi buồn cũng như có hạnh phúc, bất hạnh…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )