Vận dụng quan hệ lượng chất để giải thích câu nói sông kia bên lở bên bồi Bên lở mãi bên bồi bồi thêm

Question

Vận dụng quan hệ lượng chất để giải thích câu nói sông
kia bên lở bên bồi
Bên lở mãi bên bồi bồi thêm

in progress 0
Faith 3 tháng 2021-09-17T02:37:46+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-17T02:39:15+00:00

    Lượng và chất có mối quan hệ hữu cơ với nhau, lượng thiếu thì chất sẽ không đổi mới, không tồn tại

    Lượng bồi cho chất, để hình thành nên chất mới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )