văn hóa lào và campuchia chịu ảnh hưởng của văn hóa ấn độ trên những lĩnh vực nào?

Question

văn hóa lào và campuchia chịu ảnh hưởng của văn hóa ấn độ trên những lĩnh vực nào?

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-09T15:30:42+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:32:18+00:00

  Đáp án:

  – Ảnh hưởng đến lĩnh vực:

  + Chữ viết

  + Văn học

  + Tôn giáo

  + Kiến trúc xây dựng

  0
  2021-09-09T15:32:21+00:00

  Trên những lĩnh vực:

  + các lĩnh vực chữ viết

  +tôn giáo

  +văn học

  +kiến trúc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )