Văn kiện nào sau đây không được thông qua trong Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản? A: Sách lược vắn tắt B: Luận cương chính trị C: Chính cương vắ

Question

Văn kiện nào sau đây không được thông qua trong Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản?

A:
Sách lược vắn tắt
B:
Luận cương chính trị
C:
Chính cương vắn tắt
D:
Điều lệ tóm tắt

in progress 0
Lydia 3 tuần 2021-07-09T21:52:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T21:53:49+00:00

  Văn kiện nào sau đây không được thông qua trong Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản?

  A. Sách lược vắn tắt.

  B. Luận cương chính trị

  C. Chính cương vắn tắt

  D. Điều lệ tóm tắt

  GT: Văn kiện đc thông qua trong Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức là sách lược vắn tắt, chính cương vắn tắt và điều lệ tóm tắt.

  0
  2021-07-09T21:53:56+00:00

  Văn kiện nào sau đây không được thông qua trong Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản?

  A: Sách lược vắn tắt

  B: Luận cương chính trị

  C: Chính cương vắn tắt

  D:Điều lệ tóm tắt

  `⇒` Đáp án: B: Luận cương chính trị

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )