vào lúc 7 giờ hai ô tô xuất phát từ hai địa điểm A B chuyển động thẳng đều đến gặp nhau B cách a 220 km vận tốc của xe đi từ A là 50 km h và vận tốc c

Question

vào lúc 7 giờ hai ô tô xuất phát từ hai địa điểm A B chuyển động thẳng đều đến gặp nhau B cách a 220 km vận tốc của xe đi từ A là 50 km h và vận tốc của xe đi từ B là 60 km h chọn gốc tọa độ tại A chiều dương từ B đến A mất thời gian lúc 7 giờ phương trình chuyển động của xe đi từ A là
A.x1=50t B.x2=-50t C=220+50t D= -220-50t
Giúp mình với mng mình cần gấp

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-08-23T07:55:19+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:56:27+00:00

  Đáp án:

  $B$ 

  Giải thích các bước giải:

   Lấy gốc tọa độ tại $A$ chiều dương là chiều từ $B$ đến $A$ 

  Gốc thời gian là lúc $7h$

  Phương trình chuyển động của

  Xe đi từ $A$ là $x_A=-50t$

  $\Rightarrow$ Chọn $B$

  0
  2021-08-23T07:56:49+00:00

  PTCĐ:

  $x_A=x_{oA}+vt=0-50t=-50t$

  `->Chọn B`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )