Vào lúc 7g12 2 xe khởi hành cùng một lúc xe thứ nhất đi từ A đến B với vận toccs 48km/giờ .Xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc bằng 2/3 vận tốc của x

Question

Vào lúc 7g12 2 xe khởi hành cùng một lúc xe thứ nhất đi từ A đến B với vận toccs 48km/giờ .Xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc bằng 2/3 vận tốc của xe thứ nhất .Hai xe gặp nhau lúc 8g42.Tính:
a/Quãng đường AB?
B/Chỗ gặp nhau cách B bao nhiêu ki lô mét

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-07T13:52:10+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T13:53:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  V1 là vận tốc xe 1 khi đó V2=2V1/3

   gọi quãng đường AB là S, ta có

  thời gian 2 xe gặp nhau là:

  8h42-7h12=1h30=1.5h

  Do 2 xe đi ngược chiều nên

  Quãng đường S là:

  S/(48+48.2/3)=1.5h

  =>S=80×1,5=120(km)

  b, từ câu(a)(thời gian gặp nhau là 1,5h)

  mà xe 2 xuất phát từ b

  => chỗ gặp nhau cách b

  1,5x2V1/3=1,5×32=48(km)

  (CHÚC BN HC TỐT)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )